<div align="center"> <h1>INFOTEX - Tygodnik Bezpłatnych Ogłoszeń</h1> <h3>Ogłoszenia bezpłatne typu kupię, sprzedam, zamienię - motoryzacja, nieruchomości itd., aukcje internetowe</h3> <p>Ogłoszenia bezpłatne typu kupię, sprzedam, zamienię - motoryzacja, nieruchomości itd. aukcje internetowe</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://infotex.w.interia.pl" rel="nofollow">http://infotex.w.interia.pl</a></p> </div>